FotoEnVideo

Dona nobis pacem ofwel Geef ons vrede

> video op YouTube

Ter gelegenheid van een re√ľnie in november 2008 maakte Ad van Zeeland deze foto- en tekstpresentatie over zijn seminarietijd en die van zijn klasgenoten van ongeveer 50 jaar geleden. Eindexamenklas 1964. Van deze laatste kreeg hij foto's en allerlei ander materiaal en natuurlijk had hij zelf ook nog het nodige. Het geheel geeft enig inzicht in hoe het er in Weert op het kleinseminarie (1957-1964), in Gennep in het noviciaat (1964 -1965), in Nijmegen in het Berchmanianum (filosofie 1965-1966) en op het Kasteel te Gemert (theologie en filosofie 1966-1969) aan toe ging. Dona nobis pacem is niet alleen een wens van alle tijden het was ook een canon die minstens 1 x per jaar in de refter van het kleinseminarie te Weert door iedereen meertonig uit volle borst werd meegezongen. U ziet de verkorte versie. Deze is begin maart 2011 vernieuwd met de teksttoevoeging dat er in die jaren in dit seminarie seksueel misbruik heeft plaatsgevonden. Vanaf dit tijdstip is op Youtube nu ook de lange versie te zien vanwege de uitbreiding van de mogelijkheden.

Meer foto's en teksten zijn te bekijken in het Picasa-webalbum van Weert64.